Foorumi Reiki-kurssit Reikihoito Päivän ajatus Enkelin viesti Energiasivu Chakrat Jooga
Reiki& minä Hoidot Reikimetodeja Rakkaudesta Muita hoitoja Yhdessä! Historiasta Kirjallisuus
Linkit Ota yhteyttä! Naurujooga Magnified healing

 

Reiki 2 -Kurssi

Tälle kurssille voivat osallistua kaikki kenen hyvänsä opettajan kanssa 1-kurssin suorittaneet. Täysin uudistettu kurssimateriaali sisältää paljon sellaista aineistoa jota aikaisemmin on ollut vaikea saada suomenkielisenä.

Tämä kurssi syventää taitojasi Reikin harjoittajana ja voimistaa energiatasoasi.
Sinut harmonisoidaan Reiki-symboleiden käyttöön, mikä voimistaa merkittävästi kykyäsi vastaanottaa ja välittää energiaa. Opit myös uuden näkökulman Reikihoitoon: se ei ole sidottu aikaan ja paikkaan . Opit lähettämään Reiki-energiaa kohteeseen joka voi sijaita missä tahansa, etäisyydellä ei ole merkitystä.

 

Tällä kurssilla:

-opit käyttämään Reiki-symboleita

-saat elinikäisen vihkimyksen niiden käyttöön

-harjoittelet symbolien käyttöä

-harjoittelet kaukohoidon tekemistä

-opettelet Reiji-Hon avulla kehittämään intuitiotasi

-opettelet Byosen-skannauksen avulla määrittelemään missä Reikiä tarvitaan

-opettelet Gyoshi-Hota eli Reikin lähettämistä katseella

-opettelet Koki-Ho -tekniikan avulla hengittämään Reikienergiaa kohteeseen

-opit Kenyoku -tekniikan energian puhdistamiseen

-saat todistuksen Reiki 2-tason suorittamisesta

-saat kirjallisen kurssimateriaalin mukaasi kertausta varten

-saat jatkossa edelleen minulta henkilökohtaista tukea ja apua, vastaan kysymyksiisi joko sähköpostitse tai keskustelua-sivulla

sinulla on tämän kurssin suoritettuasi oikeus vastaanottaa korvausta tekemästäsi Reikihoidosta.

 

Kurssin sisällöstä:
ohjelma on tarkoitettu vain ohjeelliseksi esimerkiksi.

ensimmäinen kurssipäivä:

-kurssin esittely, keskustelua osanottajien kokemuksista liittyen terveydenhoitoon ja parantamismenetelmiin
-hiljentyminen, lyhyt tuokio rauhoittumista ja sisäistä puhdistumista varten
-käydään läpi ja hyväksytään muutamia kurssilla noudatettavia periaatteita liittyen kaikkien läsnäolevien ilmaisuvapauden kunnioittamiseen ja mielipide-erojen käsittelyyn yhdessä
-mahdolliset muutokset osanottajien elämässä seurauksena Reiki 2-kurssista:
itsetuntemuksen ja henkisen minän vahvistuminen, psykologisten ja emotionaalisten ongelmien parantuminen, Reikienergian virtauksen voimistuminen, ilman läsnäoloa tapahtuva parantaminen, henkisen eheyden voimistuminen

-tauko-

-Reiki-symboleista yleensä
-kaukohoitosymboli, teoria ja käytännön esitys
-henkisen/tunnetason symboli, teoria ja käytännön esitys
-voimasymboli, teoria ja käytännön esitys

lounastauko, sisältäen n. 20 minuutin mittaisen kävelyn

-yksityiskohtainen selvitys harmonisoinnista eli "virityksestä" symbolien käyttöön
-harmonisointi
-palautekeskustelu ja kysymykset liittyen harmonisointiin
-symbolien käyttö, käytännön harjoituksia
-erilaisia menetelmiä kaukohoidossa
-symbolien käyttö, käytännön harjoituksia
-päätösmeditaatio
tehtävä:
-kurssilaisia pyydetään illan aikana tekemään itselleen vähintään 20 min. kestävä
hoito käyttäen opittuja symboleja

toinen kurssipäivä:

-keskustelua ja kysymyksiä kurssilaisten tuntemuksista ja kokemuksista tähän mennessä
-symbolien kertaus
-uudelleenharmonisointi energiavirran edelleenvahvistamiseksi

-tauko-

-keskustelua kaukohoidosta ja kohteiden valinnasta
-kaukohoitoa yhdessä sovitun periaatteen mukaisesti
-hoitoharjoituksia kaikkia symboleita käyttäen

lounastauko, sisältäen n. 20 minuutin mittaisen kävelyn

-lisää hoitotekniikoita
-keskustelua ja kysymyksiä mahdollisista erikoistilanteista
-katsaus Reikin eettisiin periaatteisiin
-ohjeita ja keskustelua Reikihoitajan ammattiin liittyen
-todistusten jako
-tukiryhmät, yhteydenpito
-päätösmeditaatio 

takaisin kurssit - pääsivulle
1-kurssi 2-kurssi 3-kurssi

Kurssit pidetään pääsääntöisesti Oulussa.
Tiedustele, koska seuraava.

tainamaarit@gmail.com
puh: 045 137 2521

muita kursseja:
Violet Flame Reiki-kaukokurssi

 

 

 

Tainamaarit 2008