Foorumi Reiki-kurssit Reikihoito Päivän ajatus Enkelin viesti Energiasivu Chakrat Jooga
Reiki& minä Hoidot Reikimetodeja Rakkaudesta Muita hoitoja Yhdessä! Historiasta Kirjallisuus
Linkit Ota yhteyttä! Naurujooga Magnified healing

 

Reiki Master -kurssi

Tämä kurssi on Usui-Reikin korkein aste. Sinut harmonisoidaan Master- symbolin käyttöön, jonka jälkeen sinulla on oikeus alkaa myös opettaa kaikkia kolmea Reiki-tasoa. Opettaminen ja vihkimysten tekeminen on kuitenkin oikeus, ei velvollisuus; on paljon Reiki-Mastereita jotka ovat edenneet tälle tasolle oman henkisen kehityksensä lähtökohdista.

Alkuperäinen Usui-Reiki ei tunne Grand Master- tai muita erityisnimityksiä, ei myöskään erilaisia a-b-c -tasoja Masterkursseille. Reiki-Master on pätevä kaikkialla maailmassa sekä harjoittamaan Reikiä että opettamaan sitä kaikilla tasoilla.

Ainoa pääsyvaatimus kurssille on että olet suorittanut Usui-Reikin 2 -tason kenen hyvänsä sen opettamiseen oikeutetun Reikiopettajan johdolla. En tee ennakkoon haastatteluja tai analyyseja siitä oletko kypsä jatkamaan Reikipolkuasi, tosiasia on että sinä itse olet ainoa joka pystyy sen määrittelemään.


Reiki Master -kurssi johdattaa sinut uusiin mahdollisuuksiin; oman henkisen kehityksesi edistämiseen ja muiden auttamiseen Reikin eettisten periaatteiden mukaisesti. Reikiopettajanasi johdatan sinut tämän pitkän tien alkuun, ja sen jälkeen oma intuitiosi ja henkiset voimavarasi määrittävät kulkusi suunnan ja nopeuden. Tämän kurssin suoritettuasi olet yksi niistä joilla on mahdollisuus viedä universaalin energian sanomaa eteenpäin, kehittää sen käyttöä ja opastaa yhä uusia ihmisiä Reikin pariin.

 

Tällä kurssilla:

- opit käyttämään Master-symbolia
- saat elinikäisen vihkimyksen sen käyttöön
- harjoittelet meditaatiota ja intuitiivista hoitoa
- harjoittelet Master-symbolin käyttöä ja perehdyt eri Reikiasteiden
vihkimysten tekemiseen teoriassa ja käytännössä
- opit edistyneempiä meditointitekniikoita joiden avulla kohottaa energiatasoasi
- opit lisää symboleita ja saat opastusta niiden käytössä
- saat todistuksen Reiki Master-tason suorittamisesta
- sinulla on kurssin suoritettuasi oikeus ja tarvittavat taidot opettaa
ja vihkiä muita Reikin käyttöön 1-tasolta Reiki Masteriksi saakka
- saat kirjallisen kurssimateriaalin mukaasi kertausta varten
- saat jatkossa edelleen minulta henkilökohtaista tukea ja apua,
tulemme olemaan jatkuvassa säännöllisessä yhteydessä lopulliseen
valmistumiseesi saakka, ja sen jälkeenkin tavoitat minut aina tarvitessasi

 

Masterkoulutus jakautuu viiteen osaan, kaksipäiväiseen perusosaan joka
suoritetaan yhteiskurssina, ja lisäksi neljään yksilölliseen lisämoduliin.
Seuraavassa näistä hieman tarkemmin.
Kurssin perusosana on yhteinen viikonloppu, sen jälkeen vielä ennen valmistumista neljä yksilöllistä lisäosaa jotka jokainen voi suorittaa haluamassaan tahdissa. Kurssin perusosan hinta on 500 euroa, lisäosat 100 euroa kukin.

PERUSOSA
ensimmäinen kurssipäivä:

- kurssin esittely, keskustelua osanottajien kokemuksista Reikin harjoittajina
- hiljentyminen, lyhyt tuokio rauhoittumista ja sisäistä puhdistumista varten
- katsaus kurssilla noudatettaviin periaatteisiin
- muutokset joita Reikin harjoittaminen on tuonut osanottajien elämään, keskustelua tulevaisuuden visioista, odotuksista ja toiveista

- tauko-

- Reiki 2-tason symbolien kertaus
- Reiki Master-symboli, teoria ja käytäntö
- tauko-
- opastus Reiki 1-tason harmonisoinnin antamiseen
- Reiki 1-kurssin sisällön kertaus

- lounastauko-

- uusia hoitotekniikoita ja niissä käytettäviä symboleita
- käytännön harjoituksia
- meditointekniikoita, keskustelua ja käytännön ohjeita
- päätösmeditaatio
- tehtävä:
kurssilaisia pyydetään illan aikana meditoimaan käyttäen
yhtä tai useampaa päivän aikana oppimaansa tekniikkaa

toinen kurssipäivä:
- keskustelua ja kysymyksiä kurssilaisten tuntemuksista ja kokemuksista tähän mennessä, sisältäen meditaatioharjoitus - tehtävän
- hiljentyminen, lyhyt tuokio rauhoittumista ja sisäistä puhdistumista varten
- opastus Reiki 2-tason harmoinisoinnin antamiseen
- Reiki 2-kurssin sisällön kertaus

- tauko-

- opastus Reiki Master - harmonisoinnin antamiseen

Reiki-Master -vihkimys

- lounastauko-

-katsaus visualisointi- ja meditaatiotekniikoihin sisältäen
painopisteen keskittämis- ja maadoittumistekniikat
- keskustelua opettamisesta yleensä
- käytännön ohjeita Reikiopetukseen
- katsaus kursseilla usein esitettyihin kysymyksiin
- katsaus saatavilla olevaan opetusmateriaaliin
- todistusten jako*
- päätösmeditaatio

* tämä on todistus Reiki-master kurssin perusosan suorittamisesta. Suorittaessasi Master-kurssin lisämoduleita yksi kerrallaan saat todistuksen jokaisesta, ja viimeisen modulin todistuksen mukana Reiki Master - todistuksen, joka on todistus valmistumisestasi ja antaa sinulle oikeuden toimia myös täysivaltaisena kaikkien Reikitasojen opettajana.

 

LISÄOSAT

Lisäosat muodostuvat neljästä yksilöllisestä opetusmodulista, jotka Reikiopettajanasi määrittelen ja toteutan yhdessä kanssasi. Niiden sisältö riippuu sekä edistyksestäsi että varsinkin omista tarpeistasi ja toiveistasi, samoin yhdessä määrittelemiemme tavoitteiden saavuttamisesta.

Esimerkkejä modulien mahdollisesta sisällöstä:

- aktiivinen osallistuminen jonkin tason kurssin pitämiseen kanssani yhdessä

- jonkin kurssitasoista kertaaminen oppilaana

- meditaatioharjoitukset

- ohjatut hoitoharjoitukset

- kommunikaatiotaitojen kehittäminen

Koska näiden jatko-osien sisältö määrittyy yksilöllisistä lähtökohdistasi, niiden tarkempi kuvaileminen on paitsi turhaa myös etukäteen mahdotonta. Rakennamme ne yhdessä sinulle soveltuviksi. Voit myös olla huoletta valmistumisesi suhteen, kuten on asian laita kaikkien Reikitasojen koulutuksessa, kaikki läpäisevät koulutuksen ja valmistuvat myös Reiki-Mastereiksi. Näiden lisäosien kesto on täysin riippuvainen omasta tahdostasi, päätät itse milloin tunnet olevasi valmis vastaanottamaan seuraavan osan koulutusta. Toteutustapa on vaihteleva; nämä osiot tehdään kuitenkin pääosin etäopiskeluna.

 

Takaisin kurssit-pääsivulle
1-kurssi 2-kurssi 3-kurssi

Kurssit pidetään pääsääntöisesti Oulussa.
Tiedustele, koska seuraava.

tainamaarit@gmail.com
puh: 045 137 2521

 

muita kursseja:
Violet Flame Reiki-kaukokurssi

 

 

 

 

 

 

Tainamaarit 2008