Reiki-kurssit Reikihoito Päivän ajatus Enkelin viesti Energiasivu Chakrat Jooga
Reiki& minä Hoidot Reikimetodeja Rakkaudesta Muita hoitoja Yhdessä! Historiasta Kirjallisuus
Linkit Ota yhteyttä! Naurujooga Magnified healing

 

Reiki-metodeista

 

Paljon aikaa on kulunut siitä kun Mikao Usui (1865 - 1926) jäljitti ja elvytti reikin perinteen. Hänen siirrettyään oppilailleen kyvyn ensin hoitaa Reikin avulla ja myöhemmin myös opettaa tätä taitoa edelleen, luonnollinen seuraus oli että hoito- ja opetusmetodit muuttuivat ja kehittyivät.
Nykyisin on olemassa tämän minullekin tutuimman Usui Shiki Ryoho -menetelmän lisäksi hyvin monia, pitkällekin vietyjä  muunnoksia joiden sisältö saattaa huomattavastikin poiketa Mikao Usuin reikimenetelmästä.
Näiden uusien menetelmien kehittäjät ja harjoittajat ovat parhaita kertomaan niistä tarkemmin, internetistä löydät helposti satoja sivustoja aiheeseen liittyen sekä suomen - että englanninkielellä.

On luonnollista että menetelmät muuttuvat ja kehittyvät, kaikilla Reikiä harjoittavilla on mahdollisuus tuoda lisää tähän ainutlaatuiseen hoitomuotoon ja kehittää sitä edelleen juuri itselleen sopivalla tavalla. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että perinteen säilyttäminen ja mahdollisimman alkuperäisessä muodossa tehtävän Reikihoidon opiskelu on se joka antaa perustan jokaiselle taidon opittuaan ja sitä tarpeeksi harjoitettuaan kehittyä edelleen ja löytää uusia vielä viitoittamattomia polkuja tällä henkisen kasvun tiellä jota kuljemme kohti valoa.

 

 

 

Tainamaarit 2009